God is goed


Ga naar de inhoudsopgave


Mijn kind,

Je kent mij misschien niet,
maar Ik weet alles over je
Psalm 139:1
Ik weet het wanneer je zit en
wanneer je weer opstaat
Psalm 139:2
Alles wat je doet is bij mij bekend
Psalm 139:3
Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld
MattheŁs 10:29-31
Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld
Genesis 1:27

Vaders liefdesbrief

In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan
Handelingen 17:28
Je bent uit Mij voortgekomen
Handelingen 17:28
Voordat je verwekt werd,
kende Ik je al
Jeremia 1:5
Nog voordat Ik de wereld maakte,
koos Ik je al uit
EfeziŽrs 1:4

Tekst van de dag


Je bent geen vergissing
Psalm 139:15
Elke dag van je leven stond al
opgeschreven in Mijn boek
Psalm 139:16
Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven
Handelingen 17:26
Je bent prachtig gemaakt
Psalm 139:14
Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder
Psalm 139:13
Ik verwelkomde je op de dag
dat je geboren werd
Psalm 71:6
Mensen die Mij niet kenden hebben
geprobeerd Mij te vertegenwoordigen
Johannes 8:41-44
Ik ben niet ver weg en kwaad,
want Ik ben de volmaakte liefde
1 Johannes 4:16
Mijn verlangen is om je te
overladen met Mijn liefde
1 Johannes 3:1
Gewoon omdat Ik je Vader
ben en jij Mijn kind bent
1 Johannes 3:1
Ik geef je veel meer dan een
aardse vader zou kunnen
MattheŁs 7:11
Want Ik ben de perfecte vader
MattheŁs 5:48
Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand
Jacobus 1:17
Ik geef je wat je nodig hebt
MattheŁs 6:31-33
Mijn plan voor jouw toekomst is
altijd vol hoop geweest
Jeremia 29:11
Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde
Jeremia 31:3
Ik denk ontelbaar veel aan je
Psalm 139:17-18
En Ik zing een lied van blijdschap over je
Zefanja 3:17
Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen
Jeremia 32:40
Want je bentMijn kostbare bezit
Exodus 19:5
Met Mijn hele hart en ziel verlang
Ik er naar om je te bevestigen
Jeremia 32:41
En Ik wil je grote en verbazingwekkende
dingen laten zien
Jeremia 33:3
Als je Mij met je hele hart zoekt,
zal je Mij vinden
Deuteronomium 4:29
Verheug je in Mij en Ik zal je al de
verlangens van je hart geven
Psalm 37:4
Want Ik heb die verlangens in je gelegd
Filippenzen 2:13
Ik kan oneindig veel meer voor je doen
dan dat je ooit kunt beseffen
EfeziŽrs 3:20
Ik ben diegene die je het meest aanmoedigt
2 Thessalonicenzen 2:16-17
En Ik ben ook de Vader die je
troost in al je verdriet
2 CorinthiŽrs 1:3-4
Als je terneergeslagen bent,
ben Ik dicht bij je
Psalm 34:19
Zoals een herder een lam draagt,
zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen
Jesaja 40:11
Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwissen
Openbaring 21:3-4
En Ik zal alle pijn die je op deze
wereld hebt geleden, wegnemen
Openbaring 21:3-4
Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel
van jou als van Mijn Zoon, Jezus
Johannes 17:23
Want in Jezus heb Ik Mijn liefde
voor jou laten zien
Johannes 17:26
Hij is het exacte evenbeeld van
MijHebreeŽn 1:3
Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant,
en niet tegenover je, sta
Romeinen 8:31
En je te vertellen dat Ik niet
meer naar je zonden kijk
2 CorinthiŽrs 5:18-19
Jezus stierf zodat wij weer bij
elkaar kunnen komen
2 CorinthiŽrs 5:18-19
Zijn dood was de ultieme uiting
van Mijn liefde voor jou
1 Johannes 4:10
Ik gaf alles op waar Ik van hield,
zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen
Romeinen 8:31-32
Als je Jezus verwelkomt,
ontvang je Mij ook
1 Johannes 2:23
En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde
Romeinen 8:38-39
Kom thuis en Ik geef het grootste
feest dat je ooit beleefd hebt
Lucas 15:7
Ik ben altijd Vader geweest
en Ik zal altijd Vader blijven
EfeziŽrs 3:14-15
Mijn vraag is Wil je Mijn kind zijn?
Johannes 1:12-13

Ik wacht op je
Lucas 15:11-32

je Vader
Almachtig God


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu